کاغذ دیواری هایی که چشم ها را فریب میدهند !

امروز دیگر کاغذ دیواری های سه بعدی جای خود را در میان خانواده ها و به خصوص جوانان باز کرده اند.

کاغذ دیواری هایی که چشم ها را فریب میدهند !

کاغذ دیواری های سه بعدی از لحاظ سطح سه بعدی بودن دارای درجه بندی هستند.

یک سری از کاغذ دیواری های سه بعدی به قدری فریبنده اند که تا لمس نکردن کاغذ دیواری با دست نمیتوان متوجه شد

که این یک تصویر چاپ شده است و بیننده را محسور زیبایی خود میکنند.

کاغذ دیواری های سه بعدی معمولا دو دسته اند :

کاغذ دیواری هایی که عمق دار تداعی می کنند،

یعنی بیننده احساس میکند که چیزی ماورای دیوار نهفته است و میل به پی بردن به اسرار آن دارد و ذهن را درگیر خود کرده و به کنجکاوی بیشتر وا می دارند.
کاغذ دیواری هایی که برجسته نمود میکنند، گویا تصویر از دیواری که کاغذ دیواری بر روی آن نصب شده است بیرون زده,

اما در حقیقت این خطای دید شماست که این چنین باوری را در شما ایجاد می کند.
بی شک هیچ دیوارپوشی نمیتواند هیجان یک کاغذ دیواری سه بعدی را در افراد ایجاد کند.

استفاده از کاغذ دیواری سه بعدی برای هر مکان مناسب خود نیز حایض اهمیت است .

باید رنگ و طرح کاغذ دیواری سه بعدی با نوع چیدمان و سبک منزل یا محیط کار شما متناسب باشد تا بیشترین زیبایی و تاثیرگذاری را در ذهن بیننده داشته باشد.

در تصویر زیر از آلبوم پوستری کاپریس شرکت شهر کاغذ دیواری تصویر و مجسمه دو شیر سنگی بر سر در یک دالان سنگی رو مشاهده میکنید

که با توجه به هم خوانی رنگ و طرح و چیدمان اتاق, زیبایی منحصر به فردی را به فضا داده است.

کاغذ دیواری هایی که چشم ها را فریب میدهند