کاغذ دیواری سه بعدی گوی ها معلق

کاغذ دیواری گوی های معلق به دلیل آنکه جزو طرح های شلوغ محسوب میشود؛
بهتر است آن را تنها روی یک دیوار و بصورت ترکیبی با کاغذ دیواری ساده اجرا کنید.
کاغذ دیواری گوی های معلق کاغذ دیواری خاصیست که شاید سلیقه ی هر کسی نباشد و استفاده از آن کمی ریسک داشته باشد. چرا که معمولا طرح های خاص و شلوغ باب میل هرکسی نیست.
با این حال کاغذ دیواری گوی های معلق طرفداران خاص پسند خاص خودش را دارد‌! میتوان کاغذ دیواری گوی های معلق را برای دیوار پشت LCD یا همان دیوار پشت تلویزین استفاده کرد تا گیرایی و جذابیتش بیشتر به چشم بیاید.