کاغذ دیواری سه بعدی گوی های معلق

کاغذ دیواری سه بعدی گوی ها معلق به دلیل آنکه جزو طرح های شلوغ محسوب میشود؛ بهتر است آن را تنها روی یک دیوار و بصورت ترکیبی با کاغذ دیواری ساده اجرا کنید.
کاغذ دیواری سه بعدی گوی های معلق کاغذ دیواری خاصیست که شاید سلیقه ی هر کسی نباشد و استفاده از آن کمی ریسک داشته باشد. چرا که معمولا طرح های خاص و شلوغ باب میل هرکسی نیست.
با این حال کاغذ دیواری سه بعدی گوی های معلق طرفداران خاص پسند خاص خودش را دارد‌! میتوان کاغذ دیواری سه بعدی گوی های معلق را برای دیوار پشت LCD یا همان دیوار پشت تلویزین استفاده کرد تا گیرایی و جذابیتش بیشتر به چشم بیاید.

همچنین این طرح پوستر ، رنگ بندی های متفاوت و متعددی دارد که کمتر زمانی پیش می آید که شمارا دچار محدودیت انتخاب کند. این کاغذ دیواری از دسته ی کاغذ دیواری و پوستر دیواری های اسپرت است و بنابراین بهتر است متناسب با فضا و محیط مورد نظر از طرح گوی های معلق استفاده کنید. مثلا اگر تم محیط شما ، حالت سنتی داشته باشد، استفاده از این طرح چندان مناسب نخواهد بود.