کاغذ دیواری سه بعدی سنتی

کاغذ دیواری پوستری سه بعدی سنتی:

کاغذ دیواری سه بعدی سنتی یکی دیگر از انواع مختلف طرح های پوستر میباشد.گاهی اوقات  در اوج مدرنیته ممکن است دلمان برای خاطره های گذشته ویا خانه ی مادربزرگمان تنگ شود! به هر‌حال احساسات و عواطف انسانی یک مسئله ی ذاتی و غیر قابل انکار است. یا ممکن است با توجه به اصالت و ریشه ی فرهنگی امان دلمان بخواهد تصویری از یک بنای خاص که نماینده ی اصالت شهری و فرهنگی امان است در منزل یا محیط کاری خود داشته باشیم.

طرح های سه بعدی سنتی و ایرانی شامل انواع متعدد و زیباییست که طرفداران خاص خودش را دارد.
کاغذ دیواری سنتی و یا بهتراست بگوییم سه بعدی سنتی میتواند طرحی از یک بنای تاریخی و سنتی باشد٬ میتواند شامل خط و نقش و نگاری مشابه کارهای میناکاری و قلمکاری باشد.