نکات نصب کاغذ دیواری پوستری

<نصب کاغذ دیواری>

نکات نصب کاغذ دیواری پوستری

نکات نصب کاغذ دیواری پوستری بسته به نوع کاغذ دیواری پوستری و چاپ آن نکات مختلفی را می توان در نظر گرفت . برخی از کاغذ دیواریهای پوستری به گونه ای چاپ می شوند که لبه های کاغذها روی هم اورلپ شده و سپس بخش اضافه با تیغ موکت بری حذف می شود به این ترتیب لبه های کار بسیار مماس با یکدیگر قرار می گیرند. نصاب کاغذ دیواری سه بعدی می بایست حتماً از متر لیزری استفاده کنند. به دلیل این که کاغذ دیواری های سه بعدی دارای تصویر هستند حفظ یکپارچگی تصویر از مهمترین مسائل در نصب کاغذ دیواری سه بعدی و پوستری می باشد.

معمولاً کاغذ دیواریهای سه بعدی و پوستری نصاب های خاص خود را می خواهد.

کلاسهای آموزشی نصب کاغذ دیواری

شرکت آرین آرایه مجری برگزاری کلاس آموزش نصب کاغذ دیواری می باشد.

ویژگی های این کلاسها و تمایز آن از دیگر کلاسهای آموزش نصب

          • آموزش بصورت کاملاً عملی در محل انجام پروژه های واقعی
          • آموزش توسط نصابهای مجرب و حرفه ای شرکت
          • آموزش در بیش از ۱۰ جلسه
          • در صورت تایید استاد مربوطه مبنی بر تسلط ، قرار گرفتن در لیست نصابهای شرکت
          • قیمت بسیار مناسب نسبت به موارد مشابه

هزینه هر دوره یک میلیون و پانصد هزار تومان