در این بخش آلبوم ها یی معرف در زمینه کاغذ دیواری سه بعدی و کاغذ دیواری پوستری را مشاهده می کنید.شهر کاغذ دیواری به عنوان یکی از بزرگترین مراکز پخش کاغذ دیواری پوستری و کاغذ دیواری سه بعدی در این زمینه شروع به فعالیت کرده که شما میتوانید هرطرحی که مد نظرتان میباشد را به ما معرفی کنید تا آن را در سریع ترین زمان ممکن برایتان تبدیل به پوستر کنیم ، حتی شما میتوانید طرح هایی را که خارج از آلبوم ها ی ما باشد و خودتان پیدا کرده باشید ( حتی عکس های خودتان ) را در صورتی که شرایط پوستر شدن را داشته باشد ( کیفیت بالای ۳۰۰dpi) به ما بدهید تا برایتان در ابعاد دلخواه چاپ کنیم . در زیر بخشی از آلبوم هایی را که طرح آن ها موجود میباشد را ملاحظه کنید .

آلبوم کاغذ دیواری پوستری زبرانو

البوم کاغذ دیواری روژانو